LoginJob Vacancy

  Jawatan Akademik

DS45-A PENSYARAH UNIVERSITINew
Read More..

DS45-A PENSYARAH UNIVERSITINew
Read More..


  Jawatan Pentadbiran


  Fellowship

    ** Format Proposal: Click here

Unit Pelantikan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan,Pahang

Tel. Perjawatan Akademik : 09 424 5236/5217/5238
Tel. Perjawatan Pentadbiran : 09 424 5237/5217
Email : recruitmenthr@ump.edu.my

  Borang Permohonan Jawatan Bukan Akademik
      (Pekerja Sambilan Harian)

    ** Click here

  Borang Permohonan Jawatan Skim Perkhidmatan Ikhtisas

    ** Click here