PENGAMBILAN PELAJAR SESI AKADEMIK 2015/2016
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANGMesej

PENGAMBILAN PELAJAR SESI AKADEMIK 2015/2016

 

Maklumat anda telah direkodkan.
Terima kasih !


Sila Ambil Perhatian:
DIMAKLUMKAN BAHAWA PIHAK UMP TIDAK MENGHANTAR SALINAN NASKAH ASAL (HARDCOPY) KEPADA CALON.

   Tutup  

Keluar Proses Semakan  


Pastikan anda membuat salin cetak bagi perkara di bawah yang menerangkan beberapa perhatian/tindakan perlu difahami oleh calon seperti di bawah:

KATEGORI
PERHATIAN/TINDAKAN CALON

A. MAKLUMAT UMUM

Visi dan Misi
Ucapan Tahniah
Senarai Semak
B. MAKLUMAT PENDAFTARAN
    i. Maklumat Tawaran Pelajar
 • Surat Tawaran
 • Kad Pelajar
 •     ii. Maklumat Pembayaran Yuran
  • Borang Jaminan Kewangan (BEND-1)   

  Sila klik untuk cetakan borang dan bawa semasa hari pendaftaran

  • Borang Jaminan Kewangan (BEND-2)   

  Sila klik untuk cetakan borang dan bawa semasa hari pendaftaran
  • Borang Jaminan Kewangan (BPKP-B1)   

  Sila klik untuk cetakan borang dan bawa semasa hari pendaftaran
  • Senarai Semak Bagi Urusan Pembayaran Yuran

  Sila muat turun dan bawa semasa hari pendaftaran

      iii. Maklumat Hal-Ehwal Pelajar

  Sila muat turun dan bawa semasa hari pendaftaran
  C. BORANG-BORANG BERKAITAN
  • Laporan Pemeriksaan Kesihatan (PKP - 1)  

  Sila klik untuk cetakan borang dan bawa semasa hari pendaftaran

  Keluar Proses Semakan  

  >