PENGAMBILAN PELAJAR SESI AKADEMIK 2014/2015
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANGMesej

PENGAMBILAN PELAJAR SESI AKADEMIK 2014/2015

 

Maklumat anda telah direkodkan.
Terima kasih !


Sila Ambil Perhatian:
DIMAKLUMKAN BAHAWA PIHAK UMP TIDAK MENGHANTAR SALINAN NASKAH ASAL (HARDCOPY) KEPADA CALON.

   Tutup  

Keluar Proses Semakan  


Pastikan anda membuat salin cetak bagi perkara di bawah yang menerangkan beberapa perhatian/tindakan perlu difahami oleh calon seperti di bawah:

KATEGORI
PERHATIAN/TINDAKAN CALON

A. MAKLUMAT UMUM

Visi dan Misi
Ucapan Tahniah
Senarai Semak
B. MAKLUMAT PENDAFTARAN
Surat Tawaran
Kad Pelajar
Maklumat Hal-Ehwal Pelajar
 
Borang Jaminan Kewangan (BEND-1)   

Sila klik untuk cetakan borang jaminan kewangan (BEND-1) dan bawa semasa hari pendaftaran

Borang Jaminan Kewangan (BEND-2)   

Sila klik untuk cetakan borang jaminan kewangan (BEND-2) dan bawa semasa hari pendaftaran
Borang Jaminan Kewangan (BPKP-B1)   

Sila klik untuk cetakan borang perakuan & permohonan bayaran melalui bank (BPKP-B1) dan bawa semasa hari pendaftaran
C. BORANG-BORANG BERKAITAN

Laporan Pemeriksaan Kesihatan (PKP - 1)  

Perakuan Kebenaran Bius dan Pembedahan (PKP - 2)

Perakuan Mengenai Penyalahgunaan Dadah / Merokok (PKP - 3)

Perakuan Pelepasan Tanggungan UMP (JHEPA)

Syarat-syarat Tawaran Kemasukan Ke UMP (BPA - 1)

Keluar Proses Semakan  

>