PENGAMBILAN PELAJAR SESI AKADEMIK 2014/2015
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANGMesej

PENGAMBILAN PELAJAR SESI AKADEMIK 2014/2015

 

Maklumat anda telah direkodkan.
Terima kasih !


Sila Ambil Perhatian:
DIMAKLUMKAN BAHAWA PIHAK UMP TIDAK MENGHANTAR SALINAN NASKAH ASAL (HARDCOPY) KEPADA CALON.

 Keluar Proses Semakan  


Pastikan anda membuat salin cetak bagi perkara di bawah yang menerangkan beberapa perhatian/tindakan perlu difahami oleh calon seperti di bawah:

KATEGORI
PERHATIAN/TINDAKAN CALON

A. MAKLUMAT UMUM

Visi dan Misi
Ucapan Tahniah
Senarai Semak
Direktori Bagi Urusan Kemasukan Pelajar
Kemudahan Penginapan
Fakulti Dan Program Yang Ditawarkan
Lokasi UMP GAMBANG
Lokasi UMP PEKAN
Carta Alir (Flow Chart)
B. MAKLUMAT PENDAFTARAN
Surat Tawaran
Kad Pelajar
Maklumat Hal-Ehwal Pelajar
 
Borang Jaminan Kewangan (BEND-1)   

Sila klik untuk cetakan borang jaminan kewangan (BEND-1) dan bawa semasa hari pendaftaran

Borang Jaminan Kewangan (BEND-2)   

Sila klik untuk cetakan borang jaminan kewangan (BEND-2) dan bawa semasa hari pendaftaran
Borang Jaminan Kewangan (BPKP-B1)   

Sila klik untuk cetakan borang perakuan & permohonan bayaran melalui bank (BPKP-B1) dan bawa semasa hari pendaftaran
C. BORANG-BORANG BERKAITAN

Laporan Pemeriksaan Kesihatan (PKP - 1)  

Perakuan Kebenaran Bius dan Pembedahan (PKP - 2)

Perakuan Mengenai Penyalahgunaan Dadah / Merokok (PKP - 3)

Perakuan Pelepasan Tanggungan UMP (JHEPA)

Syarat-syarat Tawaran Kemasukan Ke UMP (BPA - 1)

Keluar Proses Semakan