PENGAMBILAN PELAJAR SESI AKADEMIK 2015/2016
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

BORANG KAJI SELIDIK KEMASUKAN KE UMP


No Matrik
 
Tahun Pengajian
Program
Fakulti
Nama
No KP
Jantina
Kaum
Agama
Tarikh Lahir
Negeri Lahir
Warganegara
Taraf Perkahwinan
Alamat Tetap

,
No Telefon
No Telefon Bimbit
  Tutup  

Sila lengkapkan maklumat kaji selidik ringkas di bawah:
Lepasan *
Apakah alasan UTAMA anda memilih UMP sebagai tempat belajar
Bagaimanakah anda mendapat maklumat tentang ump (Sila nyatakan mengikut keutamaan 1-5)
     i) Laman Web UMP*
     ii) Guru*
     iii) Media elektronik*
     iv) Surat khabar / majalah*
     v) Promosi / pameran UMP*
     vi) Ibu-bapa / penjaga*
     vii) Kawan / saudara / anak*
Adakah anda mempunyai ahli keluarga / saudara yang bekerja / sedang belajar / pernah belajar di UMP *
 
* Medan yang perlu diisi