LoginJob Vacancy

  Jawatan Akademik

Tiada Jawatan yang diiklankan buat masa ini.

  Jawatan Pentadbiran New

UD47-A PEGAWAI PERUBATAN
Read More..


  Fellowship  ** Format Proposal: Click here

Tiada Jawatan yang diiklankan buat masa ini.

  Borang Permohonan Jawatan Bukan Akademik
      (Pekerja Sambilan Harian)
  ** Click here

  Borang Permohonan Jawatan Skim Perkhidmatan Ikhtisas   ** Click here

Unit Pelantikan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pendaftar, Universiti Malaysia Pahang, 26600 Pekan,Pahang

Tel. Perjawatan Akademik : 09 424 5236/5217/5238
Tel. Perjawatan Pentadbiran : 09 424 5237/5217
Email : recruitmenthr@ump.edu.my